Stránka sa pripravuje. Ďakujeme za pochopenie.

Detský domov Macejko

Hviezdoslavova 73

901 01 Malacky

 

Dôležité informácie:

Kontakt:

0918 494 550     - riaditeľka

034 24 330 14    - sociálne pracovníčky

034 24 330 11    - ekonomické oddelenie

034 24 330 12    - odborný tím

034 24 330 19    - fax

IČO: 31781535

 

 

 

 

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom.

 

 

Zmena emailového klienta:

 

Prihlásenie do nového Emailového servera

Užívateľské meno je rovnaké ako ste používali  v tvare meno.priezvisko@dedmacejko.sk

Volné pracovné miesto:

profesionálny rodič